Historie datové sítě

Krátce z historie sítě:

Základy sítě vznikají v roce 2004, rychlost připojení k internetové síti 128 Kbps. Vznik byl podpořen vznikem lokální drátové sítě pro kterou byla bezdrátová sít' doplňkem. V roce 2006 došlo k navýšení konektivity na 1Mbps. Přístupové body byly realizované v pásmu 5GHz. Zprovozněn vlastni radiklubový web na www.ok1ktw.net, včetně záložního SMTP serveru. V roce 2009 byla posílena celková konektivita připojení sítě na 20 Mbps. Rozšířen počet přístupových bodů z důvodu lepšího pokrytí Lanškrouna a Dolního Třešňovce. Síť byla rozšířena do Sázavy, Horního a Dolního Třešňovce. Spuštěn automatický monitoring sítě všech vysílacích bodů s automatickou indikací závady sms zprávou. Rok 2010 - Posílena konektivita připojení sítě na 46 Mbps. Síť byla rozšířena do Lubníka, Žichlínka a do Rudoltic. Zřizeny nové přístupové body v obci Albrechtice a Sázava. Rok 2011 - Konektivita sítě byla navýšena na 110 Mbit/s a navýšen limit rychlosti downloadu na 10 Mbit/s. Někteří klienti, kde to technické parametry spojení dovolují, jsou již připojeni s nastaveným limitem rychlosti downloadu 15 Mbit/s. Bylo dosaženo pokrytí obce Rudoltice a Žichlínek. V roce 2012 byl zprovozněn mikrovlný páteřní spoj v pásmu 10 GHz (Summit Development) od dodavatele internetové konektivity. Navýšena konektivita sítě na 180 Mbps. Rok 2014 je již jedenáctým rokem provozu datové sítě. Celková konektivita sítě byla navýšena na 250 Mbit. Byly zprovozněny vysílače ve Strážné, Damníkově, Dolním a Horním Třešňovci, Žichlínku, Rudolticích, Lubníku, Lukové, Výprachticích, Nepomukách, Sázavě a Lanškrouně. V roce 2015 až 2021 probíhá kontinuelní modernizace celé datové sítě včetně výměny přijimacích zařízení účastníků sítě. Proveden upgrade dalších páteřových spojů na kmitočty 17 GHz, 60 GHz, a 80 GHz s následným navýšením konektivity sítě na 1,5 Tbit/s. Objem přenesených dat za měsíc se pohybuje v hodnotách více než 100Tbit. Vysílací VKV zařízení na Lázku je monitorováno kamerovým systemem. Síť byla rozšířena do Tatenic a části Trpíka, Anenské studánky, Koruny a Horní Čermné. Další klienti do sítě jsou připojování pokud to lokalita umožňuje rychlostí downloadu až 40 Mbit/s. Pro potřeby členů spolku jsme pořídili doménu: Lanskroun.email . Doménu chceme primárně použít pro emailové schránky našich členů. Členům spolku nabízíme zřízení schránky na této doméně ve tvaru cokoli@lanskroun.email