Úvod

Radioklub OK1KTW sdružuje zájemce o radiotechniku, vysílací techniku, datovou vysílací techniku a internetové připojení. V Lanškrouně má již šedesátiletou tradici zejména díky bývalému podniku Tesla. Pro vlastní vysílání využíváme vysílací buňku trvale postavenou na kótě Lázek u Lanškrouna. Z Lázku se každoročně zúčastňujeme řady vnitrostátních i mezinárodních radioamatérských závodů.
Pro zájemce o přenos dat a počítačovou techniku provozuje radioklub vlastní bezdrátovou datovou síť s vysokorychlostním internetovým připojením 15 až 25 Mbit/s . Datová síť slouží k sebevzdělávání a ověřování nových technologilí ve vysílací a počítačové technice. Každý, kdo se stane členem oddílu Sportovního radioklubu při TJ Lanškroun může bezplatně využívat síť radioklubu s vysokorychlostním internetovým připojením. WIFI síť pracuje na 5GHz, 10GHz a 80GHz. Pomocí vysílacích bodů umístěných na městské radnici, Dobrovského škole, Dvorských Lánech, Čelakovského ulici, Polské ul., Vančurově ul., Palackého ul, Rybniční ul., Dvořákově ul., ul. B.Němcové, Poděbradově ul., Albrechticích, Lubníku, Sázavě, Rudolticích, Žichlínku, Damníkově, Strážné, Výprachticích, Nepomukách, Lukové,Tatenicích, Dolním a Horním Třešňovci je zajištěna dostupnost internetového připojení lokalit Lanškrouna , Dolního Třešňovce, Rudoltic, Sázavy, Žichlínka, Výprachtic, Lubníka a částí Horního Třešňovce, Albrechtic, Damníkova, Lukové, Květné, Strážné, Lázku, Nepomuk, Koburku, Tatenic a části Horní Čermné a Koruny. Rychlosti připojení jsou 15 až 25 Mbit/s. Člen radioklubu má možnost volby nesymetrického připojení nebo symetrického připojení. Objemy přenesených dat jsou bez limitů. Připojení k datové síti je bez jakýchkoliv připojovacích poplatků. Z důvodu dostatečného počtu přístupových bodů, nepřetížení jednotlivých vysílacích bodů a celkové konektivity 650 Mbitů od více dodavatelů má internetové připojení minimální agregaci. ( Menší než u komerčních poskytovatelů v současné době v Lanškrouně ) V průběhu uplynulého roku nedošlo k žádnému celkovému výpadku sítě, protože nikdy nedošlo k přerušení konektivity od všech dodavatelů současně. Napájení hlavní části sítě je zálohována jednotkami UPS. Sít je kontinuelně monitorována - o poruše vysílacího bodu nebo páteřového spoje jsou správci ihned informování zprávou SMS.