Pokrytí Tatenice

V průběhu měsíce června 2016 se nám podařilo přívést dostatečnou konektivitu do obce Tatenice. Na základě této konektivity jsme zprovoznili první vysílače v Tatenicích v režimu 802.11n. Dle předběžného měření pokrývají dvě třetiny obce s možností napojením rychlostí až 30 Mbit/s. Síť vysílačů v Tatenicích budeme dále rozšiřovat.