Nový páteřní spoj 10GHz

V srpnu byl zprovozněn nový mikrovlný páteřní spoj v pásmu 10 GHz (Summit Development) od dodavatele internetové konektivity. Díky novému kvalitnímu spoji došlo k výraznému snížení odezvy do internetu. Zvlášť ve večerních hodinách kdy byl původní spoj maximálně vytěžován se odezvy při zátěži zvedaly. Nový spoj tento problém nemá. V srpnu byla též navýšena konektivita sítě na 180 Mbps. Na základě neustále se zvyšujícího rušení byly zřízeny nové vysílací body z důvodu zkrácení tras k uživateli.